Termeni Generali

Termeni generali & condiţii.

Preambul

Prezentul contract reglementează termenii și condițiile generale privind rezervarea și achiziționarea serviciilor turistice oferite de către societatea WIZ LIFE STYLE S.R.L. (în continuare denumite „T.C.G.”), societate românească, având sediul social în localitatea Dumbravita, str.Etolia, nr.8, judet Timis, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J35/1096/2016, având CUI RO 35927710, e-mail: contact@mayresidence.ro (în continuare denumită „Pensiune Turistica”) aplicabile tuturor clienților persoane fizice sau juridice;

Clauzele prevăzute în T.C.G. nu aduc atingere drepturilor părților de a conveni asupra unor Condiții Particulare (specifice) în funcție de negocierea părților și de nevoile specifice ale fiecărui client în parte.
În caz de contradicție între clauzele existente in T.C.G. si Condițiile Particulare vor prevala cele existente in Condițiile Particulare.
Prin efectuarea unei rezervări sau prin cazarea (check-in) la oricare dintre unitățile de cazare aparținând prestatorului de servicii hoteliere WIZ LIFE STYLE S.R.L. clientul își dă expres acceptul cu privire la T.C.G.
Clauzele T.G.C. sunt întocmite cu respectarea OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii.

Tarife

Toate tarifele afișate sunt tarife de cazare în regim de ocupare o persoana, doua, trei sau patru persoane.
Toate tarifele sunt exprimate pe noapte si includ cazare si TVA (9%). Tarifele includ si taxa hotelieră.
Tarifele pot fi modificate în orice moment, majorările de tarife neafectând rezervările deja confirmate.
Majorarea taxelor și impozitelor (T.V.A., taxă hotelieră, etc.) sau introducerea unor noi taxe și impozite va avea drept efect modificarea atât a tarifelor cât și a rezervărilor deja confirmate.

Efectuarea rezervărilor

Sunt considerate rezervări:
-orice comandă transmisă prin orice modalitate Pensiunii turistice cu condiția confirmării către acesta de la adresa de email: contact@mayresidence.ro;

-orice comandă transmisă prin intermediul platformei de rezervări online din cadru site-ului www.mayresidence.ro;

Garantarea si plata rezervărilor

Rezervările sunt considerate garantate la momentul confirmării plații.

Plata serviciilor turistice rezervate se poate face prin carte de credit sau prin plata facturii proforme emise de Ansamblul de apartamente cu ordin de plata sau transfer bancar; de asemenea plata se poate face in numerar in momentul cazarii.

In cazul rezervărilor efectuate prin platforma de rezervări online de pe site-ul www.mayresidence.ro:

– garantarea rezervării de către client se poate face prin confirmarea de rezervare emisa automat (in timp real);
– garantarea rezervării de către client se poate face prin plata primei nopți de cazare în contul bancar prin ordin de plata sau transfer bancar al Ansamblului de apartamente, în termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data confirmării rezervării, în caz contrar, rezervarea se va anula automat. Contul bancar al societatii este RO18INGB0000999905795852 deschis la Banca ING BANK.

Restul de plată aferent sejurului se achita la momentul sosirii, prin numerar sau cu card bancar (debit/credit; Visa sau Mastercard).

Clientul are obligația să verifice detaliile din factură înainte de a achita contravaloarea serviciilor. Efectuarea plății de către client are valoarea unei confirmări exprese a facturii fiscale, iar eventualele solicitări ulterioare de modificare nu vor fi luate în considerare de către Ansamblul de apartamente.

Anulari / neprezentări / penalizări

Anularea unei rezervări se poate face fără a implica penalități cu cel mult 7 zile înainte de data începerii sejurului in cazul in care s-a facut rezervarea prin tarif standard.

In cazul platilor integrale prin site-ul propriu de plati on-line sau prin site-uri partenere, nu se poate returna suma de bani achitata in avans, aceasta fiind nerambursabila.

Anularea unei rezervări ferme în mai puțin de 7 zile până la data de începerii sejurului, atrage o penalitate echivalentă cu întreaga valoare a serviciilor aferente primei nopți de cazare.

Neprezentare (no-show sau rezervare neonorata) reprezintă rezervarea confirmată și neanulata în urma căreia clientul nu a ajuns la hotel la data stabilită. În cazul neprezentării clientului in hotel, suma achitată în avans se reține integral.

În cazul reducerilor de sejur anunțate de către clienți in timpul șederii, Ansamblul de apartamente își rezerva dreptul de a reține cu titlul de daune-interese a valorii serviciilor neconsumate, in baza evaluării punctuale a fiecărei situații.

Sosire și plecare

Cazarea se face începând cu ora 14.30 iar eliberarea camerelor se face până cel târziu la ora 11:00.

La solicitarea clienților și când Pensiunea turistica dispune de spații, se poate depăși ora de eliberare a camerei cu cel mult 2 ore peste ora 11.00.
Bagajele pot fi păstrate la camera de bagaje timp de cel mult 24 de ore, fără plată.

Cazarea se face pe baza actului de identitate (carte identitate, pașaport, certificat de naștere în cazul copiilor) și copie a confirmării rezervării sau a facturii de avans emisă de Ansamblul de aprtamente.

Alocarea camerelor se face în funcție de disponibilitatea Pensiunii din ziua cazării. Din acest motiv nu se poate garanta o camera pe un anumit etaj, camere alăturate sau situate într-un anumit sector. Solicitările de acest gen sunt considerate preferințe ale turiștilor pe care Ansamblul de aprtamente încearcă să le satisfacă în limita disponibilităților.

Parcarea este gratuita in limita locurilor disponibile

Fumatul:

Fumatul este interzis în incinta camerelor, exceptand spațiile exterioare ale Pensiunii amenajate/ dotate cu scrumiere.

Pensiunea își rezervă dreptul de a-i evacua pe clienții care nu respectă această obligație și de a le anula rezervarea.

Animalele de companie

Este interzis accesul cu animalele de companie în incinta Pensiunii Turistice. Pensiunea are dreptul să refuze cazarea clienților însoțiți de animale de companie sub sancțiunea anulării rezervării și a plății unei penalități echivalente cu întreaga valoare a serviciilor aferente primei nopți de cazare.
Protecția datelor personale:

Pensiunea turistica garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor clienților. Datele cu caracter personal colectate cu ocazia efectuării unei rezervări sau în vederea prestării serviciilor de turism și alimentație publică nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor in care Hotelul trebuie sa respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date societatea Zoomzet S.R.L. colectează și prelucrează datele personale ale clienților săi numai în scopul prestării serviciilor de turism.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanei vizate, reprezentanții legali ai persoanei vizate, împuterniciții operatorului și altor companii din același grup cu operatorul.

Clientul are drept de acces la date, dreptul de intervenție și dreptul de opoziție asupra datelor personale, aceste drepturi putând fi exercitate în conformitate cu dispozițiile art.13, 14, 15 din Legea nr. 677/2001. Astfel, orice persoană își poate exercita drepturile enumerate anterior prin transmiterea unei cereri către societatea Wiz Life Style S.R.L., la sediul său din Dumbravita, str Etolia, 8, judet Timis întocmită în formă scrisă, datată și semnată, cerere în care se vor menționa datele de identificare ale persoanei în cauză, inclusiv adresa de corespondență, precum și datele asupra cărora se solicită intervenția, motivul justificat și modul de intervenție. De asemenea, persoana ale cărei date sunt prelucrate are dreptul să solicite, fără nici o justificare, în mod gratuit, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, datată și semnată, ca datele cu caracter personal să nu fie prelucrate de către societatea Wiz Life Style S.R.L. în scopul prestării serviciilor de turism. Societatea Wiz Life Style S.R.L., în termen de 15 zile de la primirea solicitării conform celor menționate anterior, va comunica în scris informațiile solicitate și, după caz, măsurile luate.

Protecția Mediului:

Lenjeria și prosoapele se schimbă la 3 zile de cazare sau la cererea clientului.
Pentru semnalarea schimbării lenjeriei sau prosoapelor oaspeții sunt rugați să le lase pe jos, în baie.

Siguranța:

Pensiunea și spatiile publice sunt supravegheate prin sistem video.

Clienții au obligație de a solicita Pensiunii păstrarea bunurilor de valoare (documente, bani, aparatură electronică sau alte asemenea obiecte de valoare).

Pensiunea nu își asuma răspunderea pentru obiectele uitate, pierdute sau presupus furate în incita Pensiunii și parcare.

Obligațiile Pensiunii Turistice

Pensiunea turistica are obligația de a asigura clienților spațiul de cazare rezervat împreună cu serviciile suplimentare la nivelul calitativ impus de Normele metodologice de clasificare.

În cazul în care, după începerea sejurului, o parte importantă din serviciile turistice comandate nu este realizată, Pensiunea turistica are următoarele obligații:

a) să ofere clientului alternative corespunzătoare în vederea continuării sejurului, fără majorarea prețului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeași calitate şi cantitate;
b) să restituie clientului sumele ce reprezintă diferența dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice, împreună cu potențialele penalizări survenite din cauza încetării sejurului;
c) în cazul în care nu pot fi oferite clientului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure returnarea contravalorii serviciilor neprestate.

Pensiunea turistica este răspunzătoare pentru buna executare a obligațiilor față de clienți, cu excepția următoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin T.C.G. se datorează clientului;
b) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unui caz fortuit sau de forţă majoră, așa cum aceste cazuri sunt definite de Codul civil (spre exemplu dar fără a se limita la: modificări de orar sau de itinerariu, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).

Obligațiile clientului

Clientul are obligație sa anunțe Pensiunea turistica prin telefon (0741500005) sau e-mail (contact@mayresidence.ro) în cazul in care in ziua de cazare sosește ulterior orelor 24.00, sub sancțiunea anulării rezervării și al reținerii cu titlu de daune-interese a sumelor plătite drept avans.
Clientul are obligația de a verifica la sosire lista de inventar a camerei pe care va trebui s-o predea in aceleași condiții la plecare, în caz contrar eventualele lipsuri sau degradări ale bunurilor din camera, vor fi suportate de acesta. In cazul in care la sosirea în cameră lista de inventar este diferită de obiectele de inventar prezente in camera, Clientul are obligația de a informa recepția referitor la acest aspect.

Clientul este răspunzător față de pensiune pentru daunele provocate, din culpă sau cu intenție, celorlalți clienți sau personalului, clădirilor, mobilierului și echipamentelor pensiunii.

Clientul este răspunzător pentru luarea la cunoștință si respectarea T.C.G. pe întreaga durata a șederii.

Conduita

Pensiunea turistica își rezerva dreptul de a refuza cazarea clienților în stare de ebrietate, nepoliticoși sau turbulenți care prin atitudinea lor aduc prejudicii imaginii Pensiunii turistice sau deranjează alți clienți.

Pensiunea turistica își rezerva dreptul de a-și selecta clientela.

Reclamații

Reclamațiile privind calitatea serviciilor turistice prestate se vor face pe loc, pe toată durata șederii turiștilor în Pensiunea turistica. Reclamații ulterioare încheierii sejurului nu vor fi luate in considerare de către Pensiunea turistica.

Reclamațiile privind prejudiciul cauzate prin furtul, distrugerea sau deteriorarea bunurilor aduse de client în Pensiunea turistica trebuie aduse la cunoștința hotelului în cel mult 24 de ore de la data la care s-a constatat fapta.

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile si obligațiile părților prevăzute de T.C.G., precum si toate efectele juridice pe care le produc T.C.G. vor fi interpretate si guvernate în conformitate cu legislația română în vigoare.

Toate litigiile născute din sau în legătura cu prestarea serviciilor ce formează obiectul T.C.G. vor fi soluționate de către instanțele judecătorești române competente de la sediul societății Wiz Life Style S.R.L.

Dispoziții finale

Pensiunea are dreptul să modifice unilateral oricând T.C.G.

Modificarea T.C.G. va fi opozabilă clienților de la data la care le-a fost adusă la cunoștință prin orice mijloc (afișare, e-mail, etc.).

Modificarea T.C.G. nu va aduce atingere tarifelor în cazul rezervărilor deja confirmate.

Wiz Life Style SRL

prin administrator unic, Cristina Gorunescu